Εταιρία

ίδρυση : 2014 Αντικείμενο: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Σκοπός: Βοήθεια Προστασία Βελτίωση Όραμα Να βοηθάμε όλο και περισσότερο κόσμο!