Εκπαίδευση προσωπικού

Θεωρούμε την εκπαίδευση εξαιρετικά βασικό συστατικό της ατομικής, ομαδικής και επιχειρησιακής επιτυχίας. Τα συστήματα, όπως και τα μηχανήματα, άνθρωποι τα διαχειρίζονται. Στο τέλος της ημέρας έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, γνώσεις, συναισθήματα, εμπειρίες και όχι με excel, γραμμοκώδικες, KPI’s και net profit (μακάρι)! Ένας εργαζόμενος με κατάρτιση θα διαχειριστεί καλύτερα όλα τα παραπάνω παρά ένας χωρίς την απαραίτητη γνώση. Και ποιος δεν θυμάται το γνωστό ρητό-ανέκδοτο: “αν νομίζεις ότι κοστίζει η πρόσληψη ενός επαγγελματία, περίμενε μέχρι να προσλάβεις έναν ερασιτέχνη“. O εργαζόμενος με την σωστή και συνεχή εκπαίδευση θα κάνει λιγότερα λάθη (κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά της εταιρίας όπως και στην ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων της). Ειδικά στον χώρο του τροφίμου όπου ένα λάθος εργαζομένου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά άσχημα αποτελέσματα την υγεία του καταναλωτικού κοινού η εκπαίδευση είναι και νομοθετικά υποχρεωτική.

Ασφάλεια τροφίμων

Πως αντιμετωπίζουμε τον έλεγχο από τις Αρχές

Διαχείριση έργου

Διαχείριση χρόνου

Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο της εργασίας