Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Φανταστείτε το σύστημά σας ή την εφοδιαστική σας αλυσίδα σαν τους κρίκους σε μία αλυσίδα. Είστε τόσο δυνατοί όσο ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα. Πάρτε για παράδειγμα μία εταιρία που έχει 10 προμηθευτές. Αν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που για όλους θα είναι ίδιες η ποιότητα στις διεργασίες τους βαθμολογηθεί από το 0-100 τι γνώμη θα είχατε για τους 9 προμηθευτές που βαθμολογήθηκαν από 95 και άνω και τι γνώμη θα είχατε για τον ένα προμηθευτή που δύσκολα κατάφερε να πιάσει 45; Τέτοια πιθανά σενάρια αποτελούν την πραγματικότητα γύρω μας. Αν θέλετε να μάθετε πως διαχειρίζονται οι προμηθευτές σας την ασφάλεια τροφίμων και δεν έχετε εσωτερικούς πόρους οι επιθεωρήσεις 2ου μέρους είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει.

Τι είναι οι έλεγχοι 2ου μέρους;

Οι έλεγχοι 2ου μέρους (2nd party audits) βοηθούν την επιχείρηση  δυναμώνοντας τη, όπως δυναμώνοντας και την εφοδιαστική της αλυσίδα. Κατά την διαδικασία των ελέγχων 2ου μέρους, μία επιχείρηση ελέγχει τους προμηθευτές της στις εγκαταστάσεις του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της. Ο σκοπός είναι να διορθωθούν προβλήματα προτού επηρεάσουν τον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη. Έτσι η επιχείρηση αποφεύγει το ρίσκο μίας ανάκλησης προϊόντος, αστοχίας υπηρεσίας ή θέματα συμμόρφωσης. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλα κόστη για την επιχείρηση αν δεν αναγνωριστούν έγκαιρα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιθεωρήσεων 2ου μέρους;

  • Βοηθούν τις επιχειρήσεις να μη θέσουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους σε κίνδυνο.
  • Ενισχύουν την δύναμη της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης.
  • Βοηθούν τις επιχειρήσεις να προλάβουν καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα τελικά προϊόντα ή τους τελικούς χρήστες.
  • Βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν το ρίσκο μίας ανάκλησης προϊόντος, πρόβλημα συμμόρφωσης ή αστοχία υπηρεσίας.
  • Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης εσωτερικών πόρων η ανάθεση έργου ελέγχου των προμηθευτών δίνει λύσεις στην επιχείρηση.
  • Οι επιθεωρήσεις 2ου μέρους βοηθούν το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας μίας εταιρίας διασφαλίζοντας δυνατότερες και διαφανέστερες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.
  • Βοηθούν την επιχείρηση εξοικονομώντας της χρόνο και χρήμα.

Πως η Virtuous Triad μπορεί να σας βοηθήσει;

Έχουμε γνώση των απαιτήσεων των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων. Επιπλέον έχουμε ελέγξει προμηθευτές βάση ερωτηματολογίων από τον χώρο των πολυεθνικών (είτε Αμερικανικής προέλευσης είτε ευρωπαϊκής). Όταν ελέγχουμε τους προμηθευτές αυτό γίνεται με τεκμηριωμένα ερωτηματολόγια που καταλήγουν σε μία βαθμολογία με αιτιολόγηση στις περιπτώσεις αφαίρεσης βαθμών. Φροντίζουμε πάντα να δρούμε για το καλό όλων των πλευρών ώστε και ο εξεταζόμενος να λαμβάνει την προστιθέμενη αξία του ελέγχου και η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να είναι ήσυχη για τις επιλογές της. Για λεπτομέρειες δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συζητήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να σας βοηθήσουμε!