Συνεργασία στα μέτρα σας

Ένα από τα οφέλη της ευελιξίας μας είναι η αυξανόμενη ικανότητα μας να λειτουργούμε κάνοντας διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς πελάτες. Έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών ακούγοντας προσεκτικά τους πελάτες μας.  Οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και δεν υπάρχει περιθώριο για σπατάλες. Με αυτή τη φιλοσοφία είμαστε δίπλα σας να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Για οτιδήποτε έχει σχέση με συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ή συστήματα διαχείρισης ποιότητας είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε την παρούσα κατάσταση.

Επιλέξτε τον τομέα ή/και το σημείο που θέλετε να σας βοηθήσουμε!

– μελέτες , εγκαταστάσεις HACCP / ISO 22000

– εκπαίδευση προσωπικού στην ασφάλεια τροφίμων

– προστασία τροφίμων από κακόβουλες ενέργειες (food defense)

– εκτιμήσεις κινδύνων (risk assessments)

– εσωτερικοί έλεγχοι (food safety audits)

– εξωτερικοί έλεγχοι (προμηθευτές)

– γνωματεύσεις

– τεκμηρίωση φακέλων, τακτοποίηση τεκμηρίωσης

– προετοιμασία και δημιουργία προδιαγραφών

– προετοιμασία για πιστοποίηση

– εκπροσώπηση επιχείρησης στις αρχές τροφίμων ή σε πολυεθνικές εταιρίες

– υποστήριξη επιχείρησης σε επιτροπές υγειονομικών αρχών

– ενημέρωση επιχείρησης για νομοθεσία τροφίμων

– τεχνικές συμβουλές

– μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

– προετοιμασία για πιστοποίηση

– μέτρηση και ανάλυση διαδικασιών

– διαχείριση δεικτών απόδοσης (KPI’s Key Performance Indicators)

– δημιουργία στρατηγικού εργαλείου balanced scorecard

– στατιστική ανάλυση διεργασιών και αποτελεσμάτων (SPC)

– πρακτικές 6 sigma

– εκπαίδευση προσωπικού θέσεων ευθύνης σε διαχείριση έργου, διαχείριση χρόνου

– εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση του ISO 9000

– τεκμηρίωση συστήματος